Phóng sự vè Kinh tế tư nhân phát sóng trên VTV 1 ngày 24-4-2019