Đoàn kiểm tra Bộ chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long 27-8-2019