Phóng sự Cuộc vận Động Doanh nghiệp hiến kế trên VTV 1 ngày 12-201-2019