Tỷ lệ thất nghiệp của cử nhân, thạc sĩ giảm

Đây là số liệu mới nhất vừa được Bộ LĐ-TB-XH và Tổng cục Thống kê công bố. Theo đó trong quý 1/2017, cả nước có trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 8.300 người so với quý trước. 

Tuy nhiên con số này vẫn tăng 29.500 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động giảm nhẹ, còn 2,3%. So với quý 4 năm ngoái, số người có việc làm tăng mạnh ở một số ngành như: công nghiệp chế biến, chế tạo, giáo dục đào tạo, sửa chữa ô tô...
Số người thất nghiệp có trình độ ĐH trở lên là 138.800 người, giảm 80.000 người (tương đương 36,6%) so với quý 4 năm ngoái. Nhóm trình độ CĐ cũng giảm 20.600 người, còn 104.200 người thất nghiệp. Nhóm trình độ TC có 83.200 người thất nghiệp, tăng 13.000 người.

Tuy nhiên tỷ lệ thanh niên thất nghiệp trong quý này ở mức 7,29%, tăng cao hơn quý trước và cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo Thanh niên