Thứ tư, Ngày 06/12/2023
Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hội thảo chuyên đề 3 với chủ đề “Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư
Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng là những nội dung quan trọng góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Do vậy, ...
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi soi sáng sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta
Đổi mới là một trong những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự cách mạng, ...
Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới theo định hướng XHCN làm việc với tỉnh Quảng Ninh
Chiều 13/11, Đoàn Khảo sát thực tế của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do đồng chí ...
Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong môi trường thương mại quốc tế ngày càng gay gắt, việc tham gia vào mạng lưới ...
Chính phủ tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Chính phủ luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, ...
Tọa đàm bàn tròn cấp cao “Đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành: chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới”
Sáng ngày 02/6/2022, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Tọa đàm bàn tròn cấp cao “Đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành: chìa khóa thúc đẩy tăng ...
"Chìa khóa" của các vấn đề toàn cầu là hợp tác, đoàn kết, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Thế giới đang ở thời điểm lịch sử để chuyển đổi mô hình kinh tế, trong đó khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là chìa khóa vạn năng để giải quyết ...
Tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới năm 2023
Trong thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam đã và đang có những chuyển biến tích cực theo hướng phát triển nền kinh tế theo chiều sâu, giảm dần sự phụ ...
Mô hình 3 nhà - Đòn bẩy của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế tuần hoàn
Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra rất nhanh và mạnh mẽ trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 ...