Năm 2022 

(Tăng so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết)

 • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
  +8,02
  %
 • Chỉ số giá tiêu dùng
  +3,15
  %
 • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
  +7,69
  %
 • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
  +19,8
  %
 • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  27,72
  Tỷ USD
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
  732,5
  Tỷ USD