Quý I Năm 2024 

(Tăng so với cùng kỳ, xem chi tiết)

  • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
    +5,66
    %
  • Chỉ số giá tiêu dùng
    +3,77
    %
  • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
    +6,18
    %
  • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
    +9,2
    %
  • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
    4,63
    Tỷ USD
  • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
    178,04 
    Tỷ USD