Năm 2023 

(Tăng so với cùng kỳ, xem chi tiết)

 • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
  +5,05
  %
 • Chỉ số giá tiêu dùng
  +3,25
  %
 • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
  +3,02
  %
 • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
  +9,6
  %
 • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  36,6
  Tỷ USD
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
  683
  Tỷ USD