Năm 2022 

(Tăng so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết)

  • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
    +8,02
    %
  • Chỉ số giá tiêu dùng
    +3,15
    %
  • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
    +7,69
    %
  • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
    +19,8
    %
  • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
    27,72
    Tỷ USD
  • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
    732,5
    Tỷ USD