6 tháng đầu năm 2024 

(Tăng so với cùng kỳ, xem chi tiết)

 • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
  +6,42
  %
 • Chỉ số giá tiêu dùng
  +4,08
  %
 • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
  +7,54
  %
 • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
  +8,6
  %
 • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  15,19
  Tỷ USD
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
  368,53 
  Tỷ USD