Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tạo đà bứt phá cho kinh tế nông thôn
Bài 2: Nâng cao năng lực của hợp tác xã, tổ hợp tácÐẩy mạnh các chính sách hỗ trợ hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác một cách toàn diện; phát triển nông ...
Huyện Ba Chẽ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới
Là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh, Ba Chẽ được thiên nhiên ưu đãi nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú với cảnh quan rừng núi trùng điệp, là ...
Hướng tới nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại
Ngày 29/3, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026, thảo luận để góp ý kiến vào hai ...
Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới - hướng đi phù hợp nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của Hà Nội
Tại Hà Nội, việc mở các tuyến, điểm du lịch nông thôn mặc dù đã xuất hiện, song hiệu quả đem lại chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Thời ...
Khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 5 ...
Chuyển biến nếp sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội)
Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, ngay từ năm 2012, huyện Phú ...
Nông nghiệp, nông thôn, đời sống nông dân đã thay đổi toàn diện thế nào sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 26?
Một trong những nội dung quan trọng được Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XIII) thảo luận lần này, đó là thảo luận về đề án tổng kết 15 năm thực ...
Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045
Ngày 16/6/2022, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành ...