Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư

02:00 08/05/2018

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 7

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7

04:00 07/05/2018

Sáng 7/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7: Kỳ vọng những quyết sách lớn

01:00 07/05/2018

Với một loạt nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy, khóa XII (Hội nghị Trung ương 7, khóa XII) chính thức khai mạc hôm nay tại Hà Nội, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ

18:00 15/01/2018

Sáng 28/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và có bài phát biểu quan trọng, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2018. BBT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.