Tin đọc nhiều:
Hội thảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045”, phục vụ tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị toàn quốc Góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW và Nghị quyết số 26- NQ/TW Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Năm 2022, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 3.900 USD, tăng trưởng GDP đạt 6-6,5% Tạp chí Kinh tế số 62 năm 2021 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao giải thưởng Lương Định của cho các nhà nông trẻ Hội nghị góp ý cho Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Từ năm 2022, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 5 - 7%, vốn đầu tư FDI sẽ đổ vào nhiều hơn Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012- 2020 Chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững Khánh Hòa và khát vọng phát triển TP.Hồ Chí Minh có thể thí điểm mở lại trường học tại 3 quận, huyện 'xanh' sắp tới không?

Lãnh đạo Ban

 

Trưởng Ban

 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị

 

 

 

Phó Trưởng Ban

 

 Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng

 

 

 Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển

 

 

 

Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Đỗ Ngọc An

  

 Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng

Thông tin chuyên đề

Liên kết Website