GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

Trưởng Ban

 Tiến sĩ  khoa học Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng

 

 

 

Phó Trưởng Ban Thường trực

Tiến sĩ  Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng

 

 

 

Phó Trưởng Ban

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng

 

 

Phó Trưởng Ban 

Tiến sĩ Triệu Tài Vinh,  Ủy viên Trung ương Đảng

 

 

Phó Trưởng Ban 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

 

 

 

Phó Trưởng Ban 

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển

 

 

  

Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm

Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương