Tin đọc nhiều:
Nông nghiệp, nông thôn, đời sống nông dân đã thay đổi toàn diện thế nào sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 26? Nghị quyết 06-NQ/TW: Định hướng phát triển đô thị bền vững Phát triển nhanh, bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ - Bài 1: Khai thông tiềm năng, thế mạnh Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta hiện nay Nghị quyết số 11-NQ/TW: Đột phá ở đổi mới về tư duy phát triển Vùng Chuyển đổi sang năng lượng xanh: Dầu mỏ và khí đốt sẽ không bao giờ mất đi giá trị cấp Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài họp triển khai nhiệm vụ Phối hợp chính sách tài khoá và tiền tệ hiệu lực và hiệu quả: Chìa khoá để gói hỗ trợ phát huy tác dụng Trái phiếu xanh - công cụ sáng tạo của thị trường tài chính thế giới và đề xuất một số chính sách đối với Việt Nam Lộ diện top nền kinh tế lớn theo GDP ở Đông Nam Á năm 2021: Việt Nam đứng thứ mấy? Hội nghị lần thứ tư Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Giới thiệu

Trưởng Ban

 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị

 

 

 

Phó Trưởng Ban

 

 Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng

 

 

 Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển

 

 

 

Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Đỗ Ngọc An

  

 Phó Trưởng Ban 

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng

Thông tin chuyên đề

Liên kết Website