Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hội nghị Tổ Biên tập tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI
Sáng ngày 15-8-2022 tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Tổ Biên tập Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban ...
Ban Chỉ đạo Trung ương họp cho ý kiến Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW
Chiều ngày 24/8/2022, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày ...
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)
Chiều ngày 23/5/2022, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Lao động quốc ...
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với các tổ chức quốc tế
Sáng ngày 28/4/2022, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của các tổ chức quốc tế: Trung tâm ...
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc, khảo sát tại một số địa phương về công tác đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16- CT/TW của Ban Bí thư
Tuần qua, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16- CT/TW Ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư Trung ...
Ban Kinh tế Trung ương khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Phú Thọ
Triển khai công tác tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa ...
Phát triển bền vững thị trường bất động sản trong bối cảnh mới
Ngày 11/3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững thị ...
Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế Tổng kết công tác năm 2022
Sáng ngày 8/12/2022, Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2022. ...
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An tiếp Đoàn công tác Viện KAS
Sáng ngày 15/11/2022, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với bà Isabel Weininger, Cố vấn chính sách ...
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới
Chiều ngày 05/12/2022, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) do bà Mari Pangestu, ...
Thực trạng đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về huy động nguồn lực tài chính để thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế, đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đồng thời quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, bảo ...
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Lao động quốc tế
Chiều ngày 20/03/2023, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp đoàn công tác của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) do bà ...
Đề xuất những giải pháp phù hợp cho lao động và chuyên gia Việt nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
Hội thảo “Lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - Thực trạng và giải pháp" được tổ chức để bổ sung cơ sở lý luận, thực tiễn trong ...
Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề “Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch covid-19” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư
Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định là một trong những trụ cột quan trọng góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Do vậy, ngày ...
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An làm việc với tỉnh Đắk Lắk
Chiều 9/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò ...
Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương tổng kết công tác năm 2022
Sáng ngày 16/12/2022, Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. ...
Hội thảo “Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”
Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp ...
Đồng chí Phó Trưởng Ban Đỗ Ngọc An và Đoàn công tác khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại Thành Ủy Hà Nội
Ngày 23/5/2023, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác của Ban đã có buổi khảo sát, làm việc với Thành Ủy Hà Nội ...
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Ngày 22-4-2023 tại tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn ...