Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự và chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW của tỉnh Phú Yên
Hội nghị tổng kết và Báo cáo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW của các địa phương vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ là một trong những cơ sở quan ...
Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam - Thể chế hóa Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị
Hôm nay, ngày 17/6, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên Toàn thể của Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương phối ...
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Đặc phái viên Chính phủ Anh và Đại sứ đặc trách của EU
Ngày 12/5/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp và làm việc với Ông ...
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
Hôm nay, (ngày 18/5) Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ...
Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022
Hôm nay, ngày 12/6/2022, tại Phú Yên, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Diễn đàn ...
Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, hôm nay, ngày 11/6/2022, Đoàn Giám sát Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ...