Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%
Theo Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị ...
Hội thảo chuyên đề 3: “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Hoàn thiện thể chế, chính sách là một trong những vấn đề quan trọng của tiến trình phát triển bền vững đô thị. Do vậy, sáng ngày 17/6/2022, trong ...
"7 hệ lụy xấu với thuế tài sản thấp tại Việt Nam"
Hiệu quả của một hệ thống thu, trong đó có thuế tài sản thấp tại Việt Nam sẽ dẫn tới 7 hệ lụy xấu, theo nhìn nhận của chuyên gia.
Hội thảo chuyên đề 2: “Chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu trong tiến trình phát triển đô thị bền vững”
Chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề quan trọng của tiến ...