Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng đồng bằng sông Hồng trong tình hình mới
Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo “Phát triển văn hóa, xã ...
Hội thảo “Phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Ngày 19/7/2022, tại Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Phát triển công ...
Bài 3: Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Trên cơ sở tổng kết gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và những bài học rút ra từ quá trình tổ chức thực hiện, trước bối cảnh mới, sự phát ...
Hội thảo chuyên đề 1: “Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế là một trong những vấn đề quan trọng của tiến trình phát triển bền vững đô ...
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội
Ngày 5/5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát ...
Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến các đề án
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị hoàn thiện các đề án báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị ...
Hội thảo khoa học quốc gia “Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Dự kiến, ngày 28/7/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành ...
Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Sáng 3/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Hà Nội, dự kiến kéo dài đến 9/10.
Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045
Ngày 13/5, tại trụ sở cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Ban chỉ đạo - Tổ Biên tập Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm ...
Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp đoàn công tác của cơ quan Phát triển Pháp
Chiều ngày 12/05/2022, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp đoàn công tác của cơ quan Phát triển Pháp (AFD) do ...
Xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Chiều ngày 15/7/2022 tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa ...
Hội thảo chuyên đề 3: “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Hoàn thiện thể chế, chính sách là một trong những vấn đề quan trọng của tiến trình phát triển bền vững đô thị. Do vậy, sáng ngày 17/6/2022, trong ...
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Sáng ngày 2/8/2022, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, ...
Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Hôm nay, ngày 5/8, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng đồng ...