Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phát triển nhanh, bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ - Bài 1: Khai thông tiềm năng, thế mạnh
Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội, môi trường sinh thái, an ninh-quốc phòng của cả nước. Quá trình ...
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư ở Hội nghị triển khai Nghị quyết 11
Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số ...
Phát triển nhanh, bền vững vùng trung du và miến núi Bắc Bộ - Bài 2: Tâm thế sẵn sàng của các địa phương
Ban Biên tập tiếp tục giới thiệu một số nội dung trao đổi của GS.TS. Đỗ Kim Chung Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhân dịp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ ...
Phát triển nhanh, bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ - Bài 2:Phát triển bền vững, đúng quy hoạch
Cây mắc-ca hiện đã có những tác động tích cực tới đời sống, thu nhập và nhận thức của người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn các tỉnh vùng ...
Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ - Bài 1: Đổi mới tư duy về Liên kết Vùng
Liên quan đến việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương ...
Tạo chuyển biến, đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần phải có các chủ trương, chính sách phát triển cụ thể, phù hợp với từng vùng; khắc phục tình trạng tỉnh nào ...
Nghị quyết số 11-NQ/TW- Tư duy mới và tầm nhìn mới cho phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Sau khi được ban hành (2/2022), Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ...
Nghị quyết số 11-NQ/TW: Đột phá ở đổi mới về tư duy phát triển Vùng
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ...