Thứ hai, Ngày 04/03/2024
Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm có ý nghĩa gì với kinh tế Việt Nam?
Hãng đánh giá tín dụng Moody’s vừa nâng xếp hạng của Việt Nam từ Ba3 lên Ba2, với triển vọng ổn định.