Thứ sáu, Ngày 01/12/2023
Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bình Dương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Năm 2023, khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân của tỉnh Bình Dương rất lớn, trong khi tỷ lệ này năm 2022 chưa cao như kỳ vọng. Chính quyền tỉnh ...