Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thường vụ Quốc hội họp phiên 20 xem xét nhiều nội dung quan trọng
Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào sáng ngày 13/2 và dự kiến diễn ra trong 3 ngày...Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ ...
Thường vụ Quốc hội họp phiên 21 xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào ngày 15/3 và bế mạc vào ngày 20/3/2023, tại Nhà Quốc hội. Đặc biệt, tại Phiên họp này, Ủy ...