Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tạo cơ chế, chính sách mới cho doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhà nước cần có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. Và đổi mới cơ chế, chính sách là để doanh ...
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong làm việc với một số bộ ngành về Đề án xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước
Từ ngày 19-21/4/2022, tại Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có các ...
Cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”
Sáng ngày 22/9/2022, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm ...
Nhận diện điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, cần thiết phải nhận diện những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách đối với khu vực DNNN, tìm ra những ...
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong làm việc với một số tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước
Từ ngày 26-27/7/2022, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ...