Thứ năm, Ngày 30/11/2023
Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ðể vùng đất “chín rồng” cất cánh
Lâu nay, điều trăn trở đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long là kết quả của quá trình phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Một vùng ...
Khát vọng nông nghiệp trên đất Chín Rồng
Vì sao Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có nhiều tiềm năng và lợi thế nhưng chưa phát triển và phát triển chưa bền vững? Để Đồng bằng sông Cửu Long ...
Đầu tư vào "nội lực": Kỳ vọng khi nền kinh tế khởi sắc trở lại
Các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đang tập trung đầu tư vào hạ tầng, vào giao thông và khoa học kỹ thuật.
Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long
Trong dự thảo quy hoạch, thành phố Cần Thơ xác định tầm nhìn tổng quan là xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu ...
Đồng bằng sông Cửu Long: Vận hội mới cho phát triển
Năm 2022 là năm thứ 5 thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với ...
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Tạo thế và lực cho Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 22/4, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát ...
Phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long - Bài 1
Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành phố, là vùng kinh tế quan trọng trong sự phát triển bền vững của cả nước, có vị trí địa chính trị và địa ...
Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Dự kiến ngày 22/4/2022, sẽ diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã ...
Phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long - Bài 2
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, qua tổng kết đánh giá 18 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và 9 năm thực ...
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
Ngày 22/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày ...
Đồng bằng sông Cửu Long có thể bị nhấn chìm nếu không dừng khai thác nước ngầm
Báo cáo nghiên cứu thuộc Dự án GEMMES Việt Nam vừa công bố, chỉ ra rằng nếu biến đổi khí hậu không được ngăn chặn, nhiệt độ cao nhất về mùa tại Việt ...
Đồng bằng sông Cửu Long: “Cất cánh” từ hạ tầng giao thông
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long chằng chịt kênh rạch, nên những cây cầu được coi là công trình tạo động lực phát triển. Thời gian qua, nhận được sự đầu ...