Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Long An
Sau hơn một năm Long An thực hiện "Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn ...
Long An: Đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng trong phát triển du lịch
Kết nối vùng, du lịch Long An xác định tuyến đặc trưng, tuyến điểm với 2 dòng sản phẩm chính: Du lịch sinh thái gắn với Khu du lịch Làng nổi Tân Lập, ...
Long An tăng tốc xây dựng nông thôn mới
Mục tiêu của tỉnh Long An đến cuối năm 2025 là có 10 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó hai huyện đạt chuẩn ...
Long An chú trọng phát triển đa dạng các loại hình công nghiệp hỗ trợ
Tỉnh Long An ưu tiên thu hút đầu tư công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp tiên tiến, công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ; đồng thời phát ...