Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Liên kết phát triển vùng Nam Trung bộ trong quy hoạch phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tham luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới" do ...
Chấm dứt rời rạc, tự phát mở cơ chế mới phát triển liên kết vùng
Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 24/6 đã phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ ...
Tiểu vùng Nam Trung bộ tìm hướng liên kết phát triển trong bối cảnh mới
Sáng 24.6, tại Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng Nam ...
Tiểu vùng Nam Trung Bộ thiếu "nhạc trưởng" để liên kết, phát triển
Ghi nhận một số thành tựu trong thực hiện Nghị quyết 39, song Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra những vấn đề về kinh tế, xã hội ...
Tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới"
Ý kiến, đề xuất của các bộ, ngành. địa phương, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học tại Tọa đàm sẽ là một trong những cơ sở lý luận và thực tiễn phục ...
Mỗi tỉnh 1 kiểu, vừa rời rạc vừa xung đột làm suy yếu lợi thế chung
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng, các địa phương còn lúng túng, bị động và thiếu người ‘nhạc trưởng” trong điều phối liên kết ...
Tọa đàm: "Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới" - Đề cập tới những nội dung toàn diện
Ngày 24/6/2022, tại Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng ...