Tin đọc nhiều:
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Định hướng phát triển nguồn nhân lực tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối ...