QUÝ I Năm 2022 

(Tăng so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết)

 • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
  +5,03
  %
 • Chỉ số giá tiêu dùng
  +1,92
  %
 • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
  +7,07
  %
 • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
  +4,40
  %
 • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  8,91
  Tỷ USD
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
  176,35
  Tỷ USD