Quý I Năm 2023 

(Tăng so với cùng kỳ, xem chi tiết)

 • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
  +3,32
  %
 • Chỉ số giá tiêu dùng
  +4,18
  %
 • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
  -0,82
  %
 • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
  +13,9
  %
 • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  7,8
  Tỷ USD
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
  154,27
  Tỷ USD