Năm 2023 

(Tăng so với cùng kỳ, xem chi tiết)

  • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
    +5,05
    %
  • Chỉ số giá tiêu dùng
    +3,25
    %
  • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
    +3,02
    %
  • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
    +9,6
    %
  • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
    36,6
    Tỷ USD
  • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
    683
    Tỷ USD