QUÝ I Năm 2022 

(Tăng so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết)

  • GDP (So với cùng kỳ năm trước)
    +5,03
    %
  • Chỉ số giá tiêu dùng
    +1,92
    %
  • Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
    +7,07
    %
  • Tổng mức bản lẻ hàng hóa
    +4,40
    %
  • Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
    8,91
    Tỷ USD
  • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
    176,35
    Tỷ USD