Chương trình ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Ban Kinh tế Trung ương và Tổng cục Thống kê

Chiều ngày 21/10/2021, Tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức Chương trình ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Ban Kinh tế Trung ương và Tổng cục Thống kê. Tham dự có Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự họp có các đồng chí đại diện các vụ, đơn vị Ban Kinh tế Trung ương và Tổng cục Thống kê.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Tổng cục Thống kê ký kết Quy chế phối hợp

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Với sự chứng kiến của Lãnh đạo hai cơ quan, Ban Kinh tế Trung ương và Tổng cục Thống kê đã ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê. Quy chế phối hợp nhằm mục đích phối hợp trong công tác thống kê để phục vụ việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Ban Kinh tế Trung ương và nâng cao vị trí, chức năng, vai trò quản lý nhà nước về thống kê, điều phối hoạt động thống kê, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định pháp luật của Tổng cục Thống kê. Quy chế phối hợp cũng nhằm chia sẻ thông tin thống kê nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thông tin sẵn có của hai cơ quan, phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý và điều hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định tầm quan trọng của công tác thống kê đối với nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, chính sách về kinh tế của Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí đánh giá cao mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Sau 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, trước yêu cầu bức thiết của việc cập nhật thông tin, số liệu thống kê, phục vụ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứ, tham mưu cho Đảng, Chính phủ của hai cơ quan trong thời gian tới, đồng chí cho rằng, cần phải tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin trong tình hình mới một cách thường xuyên hơn, tích cực hơn. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan sẽ giúp các bộ phận chức năng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cùa mình.

Đồng chí Giám đốc Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Vụ trưởng Vụ Thống kê tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chia sẻ, thống kê là ngành rất cần có quan hệ chặt chẽ với nhiều cơ quan, đơn vị, do đó, Quy chế phối hợp lần này sẽ tăng thêm giá trị sản phẩm thông tin thống kê, góp phần giúp cả hai cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, Tổng cục Thống kê luôn liên hệ chặt chẽ với các cơ quan, nhất là các cơ quan tham mưu của Đảng như Ban Kinh tế Trung ương. Với số lượng chỉ tiêu trong nhiều lĩnh vực và nhiều cấp độ được rà soát trong thời gian tới, bên cạnh việc phối hợp trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa hai bên, Tổng cục Thống kê mong muốn có nhiều ý kiến đóng góp cũng như những phản biện để sản phẩm của Tổng cục Thống kê có chất lượng tốt hơn nữa, phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích, ban hành kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quang cảnh buổi lễ

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế