Ban Kinh tế Trung ương làm việc với các cơ quan liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ Đề án của Ban

Ngày 10 và 11/6/2021, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Tổng Cục Thống kê và Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các buổi làm việc nhằm lấy ý kiến các cơ quan liên quan phục vụ tổng kết một số Nghị quyết do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng, báo cáo Bộ Chính trị. Tiếp đoàn tại các buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thống kê; đồng chí Lưu Quang Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn các đồng chí ở các cơ quan nghiên cứu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng theo góc nhìn chuyên môn, cùng những đề xuất có giá trị phục vụ cho nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010 và Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, các vùng kinh tế - xã hội là vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế đất nước. Nhiệm vụ cấp thiết đặt ra hiện nay là đưa ra tầm nhìn mới, nhiệm vụ, giải pháp mới cho sự phát triển của vùng trong bối cảnh mới, cũng như tạo được sự kiên kết vùng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu ý kiến

Đồng chí cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ cho Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổng kết 02 Đề án quan trọng về tổng kết phát triển kinh tế - xã hội của vùng là Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010 và Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020. Các buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm xin ý kiến để có thêm góc nhìn từ phía các bộ, ngành, phục vụ cho xây dựng Đề án. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả tổng kết là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo và Ban Kinh tế Trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra các định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lưu Quang Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia trao đổi ý kiến

Trên tinh thần đó, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn trao đổi và đề nghị Tổng cục thống kê và Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia tham giá góp ý, đánh giá về những chỉ tiêu kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003-2020; định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan đánh giá về những chỉ tiêu kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng kinh tế trọng điểm Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2004-2020; định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng kinh tế trọng điểm Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị hai bên phối hợp về công tác kết nối, chia sẻ thông tin giữa Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị trong thời gian tới nhằm phục vụ tốt nhất cho việc xây dựng các đề án của Ban.

Đòng chí Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Kinh tế vùng và Địa phương phát biểu ý kiến

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế