Đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương tiếp Giám đốc quốc gia cấp cao Tổ chức tài chính quốc tế (IFC)

Chiều ngày 9/04/2021, đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Kyle F. Kelhofer, Giám đốc quốc gia cấp cao khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC).

Đồng chí Cao Đức Phát trao đổi với ông Kyle F. Kelhofer

Đồng chí Cao Đức Phát đánh giá cao và coi trọng quan hệ hợp tác và đóng góp của IFC trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đã cung cấp nhiều hỗ trợ cho Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau. Đồng chí mong muốn IFC với kinh nghiệm của mình tiếp tục quan tâm hỗ trợ và phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương.

Quang cảnh buổi tiếp

Cảm ơn đồng chí Cao Đức Phát đã dành thời gian tiếp Đoàn, ông Kyle Kelhofer đánh giá cao những chính sách điều hành hiệu quả của Việt Nam, cho rằng quan hệ hợp tác giữa IFC và Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển. Ông khẳng định IFC sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương.

 

Trung tâm TTPTDBKT