Chương trình Diễn đàn cấp cao và Triển lãm về đô thị thông minh ASEAN năm 2020.

Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà hội sẽ diễn ra Diễn đàn cấp cao và Triển lãm về đô thị thông minh ASEAN năm 2020 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức, chi tiết chương trình xin Quí vị vui lòng xem tại đây.