Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”

Ngày 19/11, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ dạo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội". Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì buổi làm việc. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí trong vụ Xã hội.

Đồng chí Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo về công tác chuẩn bị cho sơ kết Chỉ thị 40. Công tác khen thưởng cũng đang được tập hợp, báo cáo, ngân hàng CSXH đang làm các thủ tục theo đúng quy định. Hiện nay, công tác chuẩn bị báo cáo, công tác chuẩn bị cho Hội nghị đang được các đơn vị liên quan triển khai. Các nội dung, công việc được các cơ quan phối hợp thực hiện, hướng tới hội nghị sơ kết.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh cảm ơn các ý kiến đống góp và đề nghị, do thời gian không còn nhiều, phải tiến hành khẩn trương các công việc trong thời gian tới, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập và các bộ ngành liên quan có tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo chất lượng sơ kết, đồng thời báo cáo Ban Bí thư về kế hoạch tổ chức sơ kết.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế