Phó Trưởng Ban Đỗ Ngọc An làm việc với Thông tấn xã Việt Nam về tăng cường phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền

Sáng ngày 21/10/2021, tại Thông tấn xã Việt Nam đã diễn ra buổi làm việc về phối hợp công tác thông tin giữa Ban Kinh tế Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thuộc Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế và Thông tấn xã Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Chia sẻ ý kiến, đồng chí Đặng Đức Long, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Ban Kinh tế Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam vốn có quan hệ phối hợp công tác đã nhiều năm nay, để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương cũng như đáp ứng yêu cầu về thông tin của Thông tấn xã Việt Nam ngày càng tốt hơn, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận của hai cơ quan.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho rằng, với nhiều sự tương đồng trong công tác thông tin, tuyên truyền của hai cơ quan, phát huy các kết quả và thành tựu trong nhiều năm qua, Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian tới. Đồng chí chia sẻ, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan cung cấp thông tin nguồn về các hoạt động của Đảng, Nhà nước, vì vậy rất cần sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin nguồn, trong đó có Ban Kinh tế Trung ương. Đồng thời, đồng chí Vũ Việt Trang cũng đề nghị hai cơ quan cùng phối hợp tổ chức các sự kiện có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, qua đó có thêm các thông tin, ý kiến góp phần tăng vị thế của cả hai cơ quan.

Đồng chí Giám đốc Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đồng chí đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế cùng các đồng chí đại diện các Ban của Thông tấn xã Việt Nam đã trao đổi, thảo luận về phưởng thức phối hợp giữa hai cơ quan. Trong đó, các phương thức phối hợp như cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như các ấn phẩm chuyên đề chuyên sâu giữa hai cơ quan cần được tăng cường sâu sắc hơn.

Các đồng chí đại diện Thông tấn xã Việt Nam thảo luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cảm ơn các đồng chí Thông tấn xã Việt Nam đã chia sẻ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm đóng góp cho sự thành công của cả hai cơ quan. Đồng chí Đỗ Ngọc An cho biết, Ban kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng, với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó, việc giữ mối quan hệ với các cơ quan thông tin, truyền thông cần phải được thực hiện tốt và ngày càng chặt chẽ hơn. Đồng chí mong muốn, hai cơ quan cần tích cực hơn trong việc chia sẻ thông tin, đặc biệt là những thông tin về lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những kết quả về công tác tổng kết, tham mưu. Do đó, công tác thông tin, truyền thông phải có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, đảm bảo được tính thời sự, đặc biệt là thông điệp về những chủ trương, chính sách của Đảng. Đồng chí Đỗ Ngọc An đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế của Ban Kinh tế Trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ phận của Thông tấn Xã Việt Nam để làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn về chức năng, nhiệm vụ, trong đó đặc biệt là mảng dữ liệu, thông tin, tuyên truyền.

 

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế