Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ngày 18/6/2021, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về các công trình nghiên cứu Tây Nam Bộ và chuyên đề phục vụ tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW. Dự họp có đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Buổi làm việc nhằm mục đich hợp tác trao đổi và phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để có thêm nhiều cách tiếp cận, nhiều góc nhìn và quan điểm khác nhau của các chuyên gia, nhà khoa học, qua đó tạo ra các sản phẩm chất lượng để sử dụng phục vụ quá trình tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010. Tại buổi làm việc, các đồng chí của Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã thảo luận, góp nhiều ý kiến trao đổi về kế hoạch hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; phối hợp cung cấp thông tin, số liệu và kết quả nghiên cứu về Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là kết quả nghiên cứu của chương trình Tây Nam Bộ.

Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, vấn đề vùng là vấn đề quan trọng của đất nước và luôn có nhiều thảo luận với các quan điểm khác nhau. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ Cho Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổng kết 02 Đề án quan trọng về kinh tế vùng là Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010 và Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020, do vậy cần có các ý kiến đống góp về chuyên môn của các chuyên gia, nhà khoa học. Đồng chí cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cùng những đề xuất có giá trị phục vụ cho nghiên cứu của Ban; đồng thời mong muốn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chia sẻ các thông tin, các dữ liệu về chuyên môn. Bên cạnh đó, hai cơ quan sẽ cùng phối hợp với nhau thông qua các đặt hàng của Ban để cùng nhau phân tích đánh giá các dữ liệu liên quan, qua đó góp phần cho công tác xây dựng các đề án của Ban.

Quang cảnh buổi làm việc

Trung tâm TTPTDBKT