Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB)

Nhằm phục vụ nhiệm vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, sáng ngày 22-7-2021, Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) do bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW; đồng chí Cao Đức Phát, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Cao Đức Phát chào mừng bà Carolyn Turk cùng Đoàn công tác WB đến làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí Cao Đức Phát đánh giá cao những đóng góp của Ngân hàng thế giới trong quá trình phát triển của Việt Nam. Đặc biệt, Ngân hàng thế giới đã có nhiều khuyến nghị cũng như tổ chức nhiều hội thảo làm rõ hơn các khuyến nghị đó, đóng góp vào  việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương nói riêng và nhiều chính sách về kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung. Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Đức Phát mong muốn Đoàn công tác WB chia sẻ ý kiến dưới góc độ chuyên gia, góp phần giúp Ban Kinh tế Trung ương thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về chính sách pháp luật đất đai.

Đồng chí Cao Đức Phát phát biểu tại buổi làm việc

Bà Carolyn Turk cảm ơn sự đón tiếp của Ban Kinh tế Trung ương. Trao đổi với các đồng chí Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của kinh tế Việt Nam thời gian qua, trong đó có đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương. Bà Carolyn Turk đã chia sẻ một số ý kiến dưới góc độ chuyên gia, đưa ra phân tích và khuyến nghị theo kinh nghiệm quốc tế về vấn đề đất đai; mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian tới.

Bà Carolyn Turk trao đổi với Ban Kinh tếTrung ương

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn đại diện Ngân hàng Thế giới về các khuyến nghị và những tài liệu vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn cao và có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Đồng chí cho biết, Ban Kinh tế Trung ương sẽ chắt lọc những ý kiến đóng góp của Đoàn để đưa vào quá trình Tổng kết Nghj quyết 19-NQ/TW. Đồng chí đề nghị, trong quá trình soạn thảo Báo cáo Tổng kết, Ban Kinh tế Trung ương và WB sẽ có những trao đổi, tương tác trong thời gian tới, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ Tổng kết nghị quyết 19-NQ/TW.

Quang cảnh buổi làm việc

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế