Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam