Cuộc họp Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Doanh nghiệp nhà nước

Sáng ngày 10-02-2020, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Doanh nghiệp nhà nước. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Dự họp có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn chủ trì buổi làm việc

Phát biểu tại phiên họp, dồng chí Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, nhằm thực hiện Kế hoạch số 227 – KH/BTCTW ngày 30 tháng 8 năm 2019 về triển khai "Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị". Đề án cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan như Đảng ủy Khối DNTW, các trường đại học… Đồng chí đã quán triệt với Ban Chỉ đạo các nhiệm vụ cần làm như thảo luận dự thảo các văn bản, quy chế hoạt động, thông qua kế hoạch, các nhiệm vụ cần triển khai.

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương phát biểu ý kiến

Thảo luận về các vấn đề của Đề án xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, trình bày về các vấn đề liên quan. Các ý kiến cũng nêu ra những hướng đi, giải pháp của các vấn đề trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao Ban chỉ đạo và Tổ biên tập đã tích cực làm việc. Theo đồng chí, các ý kiến góp ý trong buổi làm việc sẽ được tổng hợp, báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét quyết định. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập có tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo chất lượng cho Đề án.

TTTTPT&DBKT