Cuộc họp Ban Tổ chức - Ban Biên tập thực hiện Đề án “Tổ chức tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế xã hội”

Sáng ngày 4/11/2019, Tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra cuộc họp Ban Tổ chức - Ban Biên tập thực hiện Đề án  "Tổ chức tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế xã hội". Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Thường trực Ban tổ chức - Ban Biên tập đã báo cáo một số công tác đang thực hiện. Hiện nay đã có 54/63 tỉnh đã gửi báo cáo, có 229 mô hình. Đồng chí cho biết, các địa phương cũng rất quan tâm đến sự kiện. Các mô hình có sự tổng hợp với các tài liệu chung, dự kiến để dùng cho các hội thảo chuyên đề. Sẽ có lựa chọn một số mô hình tiêu biểu để đầu tư trình bay và khen thưởng. Bộ phận hậu cần đã xây dựng website. Đã phối hợp với công ty hậu cần để tổ chức hội nghị, chuẩn bị các phương án đầy đủ. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã triển khai liên hệ với các tổ chức quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Thường trực Ban tổ chức, Ban Biên tập báo cáo một số công tác đang thực hiện

Phát biểu chỉ đạo, Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn biểu dương tinh thần làm việc của Ban tổ chức, Ban biên tập. Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện lớn, quan trọng, cũng là cơ hội giao lưu, tương tác các ý tưởng để ra được  ý tưởng mới. Đồng chí đề nghị các nhóm nghiên cứu kỹ về các mô hình, tìm ra điểm đặc biệt, độc đáo; đâu là tác động tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đâu là những điểm cần làm rõ hơn. Trên cở sở đó, tìm ra những mô hình điển hình, tìm ra vướng mắc trong việc triển khai, nhân rộng mô hình. Cần tìm kiếm, phát hiện thêm các mô hình điển hình chuẩn bị cho Đề án và Hội thảo. Đồng chí cũng Đề nghị các hoạt hoạt động này phải phải lan tỏa cho xã hội việc chúng ta đang thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc

Việt Dũng