THÔNG BÁO Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2020

Căn cứ kết quả thi tuyển công chức của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức kỳ thi tuyển công chức năm 2020 như sau:

Vụ TCCB