Chương trình Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 - Industry Summit 4.0

Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0 - Industry Summit 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức từ ngày 9-18 tháng 11 và ngày 06 tháng 12 năm 2021 với chủ đề "Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số ". Diễn đàn được tổ chức gắn với triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045" trình Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức từ ngày 9-18 tháng 11 và ngày 06 tháng 12 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội (Tải về Chương trình Diễn đàn tại đây).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIỄN ĐÀN CẤP CAO THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ BA

VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

CHỦ ĐỀ "ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ"

(Diễn đàn cấp cao gắn với triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045" trình Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

PHIÊN DIỄN ĐÀN CẤP CAO

Thời gian: 08:00 - 12:00, Thứ Hai, ngày 6/12/2021

     Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Đồng chủ trì (dự kiến):

 1. Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
 2. Đ/c Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 3. Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
 4. Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
 5. Đ/c Nguyễn Đức Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội

Lãnh đạo các bộ, ngành TW tham gia trao đổi tại phiên cấp cao (dự kiến):

 1. Đ/c Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 2. Đ/c Bộ trưởng Bộ Công Thương
 3. Đ/c Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 4. Đ/c Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 5. Đ/c Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 6. Đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp

08:00

KHAI MẠC

08:00

TUYÊN BỐ LÍ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

08:05

PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN

Đ/c Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCT, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:15

BÁO CÁO CHÍNH

08:30

Định hướng chiến lược tái cơ cấu ngành công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lãnh đạo Bộ Công Thương

08:45

Công nghiệp hóa trong kỷ nguyên số

Ông Li Yong, Tổng Giám đốc, Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO)

09:00

Kinh nghiệm của Bang Utah trong phát triển trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của Hoa Kỳ

Ông Spencer J.Cox, Thống đốc Bang Utah,Hoa Kỳ

09:15

Tương lai kinh tế toàn cầu hậu COVID 19 và các gợi ý cho Việt Nam

Bà Mary C. Hallward-Driemeier, Cố vấn Kinh tế cấp cao về Tài chính, Năng lực cạnh tranh và Đổi mới sáng tạo, Ngân hàng Thế giới (WorldBank)

09:30

Đổi mới sáng tạo - chìa khóa phục hồi và phát triển thời kỳ hậu COVID-19

Dự kiến: Bà Lim Hyesook, Bộ trưởng Bộ Khoa học, CNTT và Truyền thông Hàn Quốc

9:45

NGHỈ GIẢI LAO

10:00

TỌA ĐÀM CẤP CAO

Điều phối (dự kiến): TS. Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 

* Thành phần tham gia:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

- Đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ ngành liên quan

- Đại diện một số tổ chức quốc tế

- Đại diện một số chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế (VNPT, Viettel, Trungnam, Qualcomm, Grab)

* Nội dung (có khung kịch bản riêng):

- Thảo luận, đề xuất về mô hình và định hướng chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong bối cảnh mới;

- Trao đổi kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm địa phương về thực hiện CNH, HĐH, phát triển kinh tế số, xã hội số, sản xuất thông minh…

- Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao và hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh của khu vực châu Á.

* Chương trình:

- Trình chiếu video clip tổng hợp các kiến nghị, đề xuất qua các phiên Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn;

- Trao đổi của đại diện một số tổ chức quốc tế, doanh nghiệp quốc tế và trong nước

- Trao đổi, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số bộ, ngành Trung ương, địa phương liên quan.

11:20

PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên BCT, Thủ tướng Chính phủ

11:40

PHÁT BIỂU CẢM ƠN VÀ BẾ MẠC DIỄN ĐÀN

Đ/c Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCT, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

12:00

KẾT THÚC DIỄN ĐÀN CẤP CAO

 

CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

Tuần 9-11/11/ 2021 | Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1: TƯ DUY VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thời gian: 08:30 – 12:00, Thứ Ba, ngày 09/11/2021

Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế

Đồng chủ trì:

 • TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương
 • Đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương

 

08:30

KHAI MẠC

08:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

08:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:45

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG

Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương

09:00

BÁO CÁO CHÍNH

09:00

Nhận diện bối cảnh và các xu thế lớn của CNH, HĐH trên thế giới đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Ông Alex Rogers, Chủ tịch Qualcomm Technology Licensing và Hợp tác đối ngoại, Qualcomm Incorporated

Ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc, Qualcomm Việt Nam, Lào & Campuchia

09:15

Tư duy và cách tiếp cận mới về CNH, HĐH

Ông Peter De Boeck, Phó Tổng Giám đốc, McKinsey & Company

09:30

Học tập công nghệ, chính sách công nghiệp và bắt kịp thành công: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

TS. Arkebe Oqubay, Bộ trưởng - cố vấn đặc biệt cho Thủ tưởng Ethiopia

9:45

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khu vực ASEAN - Định hình sự phục hồi hậu COVID-19 thời kỳ CNH-HĐH

TS. Giulia Ajmone Marsan, Giám đốc Chiến lược và Đối tác – ERIA

10:00

Tổng quan Báo cáo Phát triển Công nghiệp 2020 - những phân tích và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam và Những tác động của Covid-19 tới các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam

Tiến sỹ Haraguchi Nobuya, Trưởng ban nghiên cứu và tư vấn chính sách công nghiệp, UNIDO

10:15

Phân phối nguồn lực để tăng năng suất cho Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Hà, Kinh tế gia trưởng, Ngân hàng thế giới (WorldBank)

10:30

NGHỈ GIẢI LAO

10:45

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN

Điều phối: TS. Võ Trí Thành Viện trưởng

Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh

11:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện chủ trì Hội thảo

11:55

BỐC THĂM MAY MẮN VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA NHÀ TÀI TRỢ

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2: PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THÔNG MINH TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thời gian: 13:30 – 17:00, Thứ Ba, ngày 9/11/2021

 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế

Đồng chủ trì:

 • TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương
 • Đại diện Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam

13:30

KHAI MẠC

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:45

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề "Chuyển đổi số ngành công nghiệp trong tiến trình CNH, HĐH đến năm 2030"

Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương

14:00

BÁO CÁO CHÍNH

14:00

Kinh nghiệm quốc tế triển khai sản xuất thông minh và gợi ý cho Việt Nam

TS. Dustin Daugherty, Giám đốc, Phát triển Kinh doanh & thị trường,

Trung tâm Thương mại Thế giới

14:15

Nền công nghiệp của tương lai – Vận hành thông minh, công cụ số thế hệ mới và tích hợp quản lý năng lượng & tự động hóa

Ông Đồng Mai Lâm - Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia

14:30

Công nghệ đột phá cho sản xuất thông minh

Ông Jay Qiu, Phó Chủ tịch, phụ trách Trung tâm Kinh doanh quốc tế, Huaray

14:45

Mô hình chuyển đổi công nghiệp 4.0 dựa trên dữ liệu lớn

Ông Vũ Đăng Chu, Giám đốc phụ trách khối giải pháp nhà máy số, Advantech Việt Nam

15:00

Bài học kinh nghiệm từ chiến lược công nghiệp Châu Âu 4.0

Ông Zafer Mustafaoglu, Giám đốc thực hành về Tài chính, Năng lực cạnh tranh và Đổi mới sáng tạo toàn cầu

15:15

Những thách thức hàng đầu về chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất

Mr. IL-Dong Kwon, Tổng Giám đốc, BCG Vietnam

15:30

NGHỈ GIẢI LAO

15:45

PHIÊN THẢO LUẬN

Điều phối: Ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng Cục trưởng,

Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ

16:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện chủ trì Hội thảo

16:55

BỐC THĂM MAY MẮN VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA NHÀ TÀI TRỢ

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3:

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA GẮN VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thời gian: 8:30 - 12:00, Thứ Tư, ngày 10/11/2021

  Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế

  Đồng chủ trì:

 • TS. Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban KTTW
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng
 • Đại diện lãnh đạo Hiệp hội các đô thị Việt Nam
 • Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Truyền thông số

08:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

08:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

TS. Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:45

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề (dự kiến) "Định hướng và các chính sách thúc đẩy phát triển đô thị thông minh trong quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng

09:00

BÁO CÁO CHÍNH

09:00

Đô thị thông minh – Nền tảng đổi mới sáng tạo – Sự khởi nghiệp xã hội

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

09:15

Mô hình phát triển đô thị thông minh thành công và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ông Michael Koh, Thành viên Ban giám đốc, Trung tâm các thành phố đáng sống, Bộ Kế hoạch phát triển và Quản lý đất đai, Singapore

09:30

VNPT IOC - Giải pháp quản lý và điều hành đô thị thông minh tại Việt Nam

TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Giám đốc Chiến lược sản phẩm, Tập đoàn VNPT

09:45

Công nghệ số cho đô thị thông minh: trụ cột của quy hoạch đô thị trong tương lai

TS. Baik Nam Cheol và TS. Park Jae Huyn, Viện Kỹ thuật và Công nghệ xây dựng Hàn Quốc

10:00

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển đô thị thông minh

Ông Vũ Thanh Thắng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Bkav, Viện trưởng,

Viện nghiên cứu AI

10:15

Hệ thống điều khiển và giám sát tự động (BAS) cho tòa nhà thông minh

Ông Ehsanul Islam, Phó chủ tịch Kỹ thuật kiêm Trưởng phòng Kinh doanh và tiếp thị Qualcomm Đông Nam Á

10:30

NGHỈ GIẢI LAO

10:45

LỄ RA MẮT Liên minh hợp tác công - tư về đô thị thông minh

11:00

PHIÊN THẢO LUẬN

Điều phối: PGS.TS. Nguyễn Văn Thành,

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

11:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng

11:55

BỐC THĂM MAY MẮN VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA NHÀ TÀI TRỢ

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4:

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH VÀ CÁC NĂNG LƯỢNG MỚI TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thời gian: 13:30 – 17:00, Thứ Tư, ngày 10/11/2021

  Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế

Đồng chủ trì:

 • TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương
 • Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

13:30

KHAI MẠC

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:45

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ CÔNG THƯƠNG

Đại diện Bộ Công Thương

14:00

BÁO CÁO CHÍNH

14:00

Phát triển năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

Bà Camilla Holbech, Tham tán Năng lượng, Điện gió ngoài khơi, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam

14:15

Kinh nghiệm phát triển điện gió ngoài khơi của các quốc gia trên thế giới và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

Ông Alastair Dutton, Chủ tịch Nhóm Công tác Điện gió ngoài khơi toàn cầu, Hiệp hội điện gió thế giới (GWEC)

14:30

Cơ hội và thách thức với thị trường năng lượng tái tạo châu Á đối với doanh nghiệp nội địa

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc, Tập đoàn Trung Nam

14:45

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy phát triển năng lượng xanh

Ông Bruce Li, Phó Chủ tịch phụ trách mảng kinh doanh năng lượng số Huawei Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

15:00

Ứng dụng thành tựu cuộc CMCN lần thứ 4 trong chuyển đổi số của EVN

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

15:15

Chuyển dịch năng lượng xanh hướng tới mục tiêu bền vững

Chuyên gia từ UNDP

15:30

NGHỈ GIẢI LAO

15:45

PHIÊN THẢO LUẬN

Điều phối: PGS.TS. Phạm Hoàng Lương

Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản,

 Đại học Bách Khoa Hà Nội

16:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện chủ trì Hội thảo

16:55

BỐC THĂM MAY MẮN VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA NHÀ TÀI TRỢ

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 5:

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thời gian: 8:30 - 12:00, Thứ Năm, ngày 11/11/2021

Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế

Đồng chủ trì:

 • TS. Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Đại diện Bộ Công Thương

 

08:30

KHAI MẠC

08:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

08:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

TS. Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

 

BÁO CÁO CHÍNH

08:45

Phát triển kinh tế số: con đường dẫn đến tương lai của Việt Nam

Ông Toni Kristian Eliasz, Chuyên gia giải pháp kỹ thuật số, Ngân hàng Thế giới (World Bank)

09:00

Tận dụng nền tảng công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành dịch vụ

Bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc điều hành, Grab Việt Nam   

09:15

Số hóa nền thương mại nội địa bằng thế mạnh thương mại điện tử

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

09:30

Nền tảng số hay Chuyển đổi số - động lực mới của ngành bất động sản

Ông Ngô Mạnh Hà, Giám đốc công nghệ Meey Land

09:45

Dịch vụ nội dung số và cuộc cạnh tranh xuyên biên giới trên sân nhà

Ông Nguyễn Thế Tân, Tổng giám đốc, VCCorp

10:00

NGHỈ GIẢI LAO

10:15

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN

Điều phối: TS. Phan Thanh Đức, Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng

11:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện chủ trì Hội thảo

11:55

BỐC THĂM MAY MẮN VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA NHÀ TÀI TRỢ

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 6:

 XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TIẾN TỚI CHÍNH PHỦ SỐ TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

 

Thời gian: 13:30 – 17:00, Thứ Năm, ngày 11/11/2021

Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế

Đồng chủ trì:

 • TS. Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đại diện Văn phòng Chính phủ
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

 

13:30

KHAI MẠC

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:45

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông

 

BÁO CÁO CHÍNH

13:55

Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số tại Việt Nam

Đại diện từ Bộ Thông tin và Truyền thông

14:10

Chia sẻ kinh nghiệm VNPT trong đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống trọng điểm quốc gia

Ông Nguyễn Ngọc Quân, Giám đốc Trung tâm an toàn thông tin, Tập đoàn VNPT

14:25

Triển khai cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ chính phủ điện tử trong bình thường mới

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Giải pháp Schneider Electric Việt Nam

14:40

Phát triển Chính phủ số trong kỷ nguyên dữ liệu và điện toán biên

Ông Vũ Anh Hưng, Giám đốc phát triển các giải pháp OEM của Dell Technologies Việt Nam

14:55

Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho chính phủ điện tử

Ông Nguyễn Minh Hải, Tư vấn giải pháp, Fortinet Việt Nam

15:10

NGHỈ GIẢI LAO

15:30

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN

Điều phối: Ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng,  Cục Tin học hóa,

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

16:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện chủ trì Hội thảo

16:55

BỐC THĂM MAY MẮN VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA NHÀ TÀI TRỢ

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

 

Tuần 16-18/11/ 2021 | Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 7:

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ VÀ THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ,

NỀN TẢNG SỐ TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HẠ TẦNG KINH TẾ, XÃ HỘI

TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thời gian: 13:30 – 17:00, Thứ Ba, ngày 16/11/2021

Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế

Đồng chủ trì:

 • Đ/c Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng

13:30

KHAI MẠC

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:45

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chủ đề (dự kiến): "Thúc đẩy phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

14:00

BÁO CÁO CHÍNH

14:00

Hạ tầng cho phát triển bền vững: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

Ông Shigeyuki Sakaki, Chuyên gia cấp cao, Ngân hàng thế giới (World Bank)

14:15

Nâng cấp các hạ tầng quan trọng cho phát triển bền vững

Ông Andrew Jeffries - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam

14:30

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật số phục vụ quá trình CNH, HĐH đất nước

Chuyên gia tư vấn từ Viettel

14:45

Đảm bảo an toàn, ninh mạng cho các hạ tầng số

Ông Đinh Trọng Du, Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Samsung

15:00

Dẫn đầu chuyển đổi số ưu việt

Ông Phan Hồng Tâm, Giám đốc hạ tầng, FPT Smart Cloud

15:15

NGHỈ GIẢI LAO

15:30

PHIÊN THẢO LUẬN

Điều phối: Ông Võ Trí Thành, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược

16:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện chủ trì Hội thảo

16:55

BỐC THĂM MAY MẮN VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA NHÀ TÀI TRỢ

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 8:

CHUYỂN ĐỔI LAO ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ

TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

 

Thời gian: 08:30 - 12:00, Thứ Tư, ngày 17/11/2021

Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế

Đồng chủ trì:

 • Đ/c Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Huawei

 

08:30

KHAI MẠC

08:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

08:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:45

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

09:00

BÁO CÁO CHÍNH

09:00

Chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực số nhìn từ kinh nghiệm thực tiễn của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

09:15

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho quá trình chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế & đề xuất cho Việt Nam

Ông Michael MacDonald, Giám đốc Chuyển đổi số và cố vấn cho Tổng Giám đốc Huawei Đông Nam Á

09:30

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và yêu cầu chuyển đổi lao động

Bà Nguyễn Hồng Hà, Đại diện lâm thời, Tổ chức lao động quốc tế (ILO)

09:45

Hệ thống thông tin quản lý giáo dục - bước tiến hướng tới nền giáo dục 4.0

Ông Nguyễn Hồng Nghi, Phó giám đốc Trung tâm Giải pháp giáo dục điện tử Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)

10:00

NGHỈ GIẢI LAO

10:15

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN

Điều phối: Ông Võ Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc, PwC Việt Nam

11:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện chủ trì Hội thảo

11:55

BỐC THĂM MAY MẮN VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA NHÀ TÀI TRỢ

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 9:

CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

 

Thời gian: 13:30 – 17:00, Thứ Tư, ngày 17/11/2021

Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế

Đồng chủ trì:

 • Đ/c Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

13:30

KHAI MẠC

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:45

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14:00

BÁO CÁO CHÍNH

14:00

Phát triển chuỗi giá trị trái cây tại Việt Nam thông qua ứng dụng nền tảng kỹ thuật số 

Ông Rémi Nono Womdim, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc

14:15

Canh tác thông minh – Từ ý tưởng đến hiện thực

Ông Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam

14:30

Hướng tới nền nông nghiệp phát thải thấp: Vai trò của công nghệ số

Bà Dina Umali-Deininger, Giám đốc thực hành, nhóm nông nghiệp và thực phẩm, Ngân hàng thế giới (WorldBank)

14:45

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá chất lượng thực phẩm

Ông Lê Hùng Cường, Giám đốc Chuyển đối số, FPT Digital

15:00

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Lâm Đồng

15:15

Ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam

Ông Nguyễn Đức Trường, Tổng Giám Đốc, Công ty CP Đại Thành

15:30

NGHỈ GIẢI LAO

15:45

PHIÊN THẢO LUẬN

Điều phối: Thạc sỹ Trần Thị Thanh Tâm

Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa –

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

16:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện chủ trì Hội thảo

16:55

BỐC THĂM MAY MẮN VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA NHÀ TÀI TRỢ

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 10:

PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THÔNG MINH TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thời gian: 8:30 – 12:00, Thứ Năm, ngày 18/11/2021

Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế

Đồng chủ trì:

 • PGS.TS. Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam
 • TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

08:30

KHAI MẠC

08:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

08:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

 TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:45

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chủ đề "Định hướng chuyển đổi số ngành ngân hàng"

PGS.TS. Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam

09:00

BÁO CÁO CHÍNH

09:00

Chiến lược ngân hàng đa kênh – chìa khóa gắn kết khách hàng trong kỷ nguyên số

Bà Trần Diễm Chi, Đại diện Backbase tại Việt Nam

09:15

Thúc đẩy tăng trưởng kỹ thuật số ở Đông Nam Á và cách tiếp cận của SCB đối với chuyển đổi ngân hàng kỹ thuật số

Bà Sunday Domingo, Giám đốc điều hành phụ trách Khối sản phẩm số, Kênh phân phối số & Phân tích dữ liệu

09:30

Phát triển thế hệ mới của thanh toán không chạm với các thiết bị IoT

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào

09:45

Câu chuyện MBBank - Ngân hàng số không chỉ là số hóa ngân hàng

Ông Nguyễn Viết Châu, Giám đốc trung tâm Innovation Lab, Khối Ngân hàng số, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank)

10:00

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin ngân hàng

Ông Lê Quang Hà, Giám đốc sản phẩm, Công ty An ninh mạng Viettel

10:15

Tự động hoá dịch vụ ngân hàng toàn diện

Bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)

10:30

NGHỈ GIẢI LAO

10:45

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN

Điều phối: Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

11:45

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại diện chủ trì Hội thảo

11:55

BỐC THĂM MAY MẮN VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA NHÀ TÀI TRỢ

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO