Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW làm việc tại tỉnh Yên Bái

Nằm trong chương trình làm việc và khảo sát tại các địa phương, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW (ngày 1/4/2004) của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với tỉnh ủy Yên Bái.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế TW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW phất biểu tại buổi làm việc

 

Tham gia Đoàn Công tác có đại diện Ban Kinh tế Trung ương, thành viên Tổ Biên tập Đề án Tổng kết Nghị quyết 37- NQ/TW và đại diện một số bộ, ngành liên quan.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên Bái; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Báo cáo với Đoàn công tác về quá trình thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ: Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết 37 và gần 10 năm thực hiện Kết luận 26 của Bộ Chính trị, Yên bái đã đạt được những kết quả quan trọng. Từ một tỉnh miền núi "vùng trũng" của cả nước, Yên Bái đã vươn lên thành một tỉnh phát triển khá trong vùng, bộ mặt kinh tế - xã hội nhiều khởi sắc, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả ấn tượng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững,... Yên Bái đã duy trì được đà tăng trưởng kinh tế khá; cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực và tăng nhanh về quy mô, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ tăng đều tăng trưởng vượt bậc; thu ngân sách năm 2020 của tỉnh tăng gấp 15 lần so với năm 2004; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2020 tăng 12 lần so với năm 2004. Về xây dựng nông thôn mới, Yên Bái là điểm sáng trong khu vực Tây Bắc, tính đến nay, toàn tỉnh có 78/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là một tỉnh miền núi có tới 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành mục tiêu nông thôn mới; Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt;... Đặc biệt, trong cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay, Yên Bái là địa phương luôn chủ động, tích cực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, là một trong số ít các địa phương giữ được "vùng xanh" an toàn trên bản đồ dịch Covid-19 của cả nước.

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy Viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy Yên Bái trình bày Báo cáo về Kết quả thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW

tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của Nghị quyết 37-NQ/TW đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung và Yên Bái nói riêng, từ thực tiễn Yên Bái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy khẳng định: Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản triển khai của Trung ương đã tạo cơ sở chính trị cho việc ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, gia tăng nguồn lực, tạo động lực tác động tích cực, mở ra cơ hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, giúp mỗi địa phương định vị được hướng đi riêng. Đối với Yên Bái, tỉnh đã chọn cho mình hướng phát triển xanh và bền vững. Yên Bái đã hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với nhiều sản phẩm chủ lực, đặc sản; lâm nghiệp phát triển theo hướng đa mục tiêu. Sản xuất công nghiệp từ việc đẩy mạnh công nghiệp khai khoáng, đến nay đã tập trung phát triển theo hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, chế biến sâu, công nghiệp phụ trợ.

Tuy nhiên, cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, vùng Trung du miền núi phía Bắc vẫn còn vô vàn khó khăn như địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, trình độ nhân lực còn thấp, hạ tầng thiếu đồng bộ, tư liệu sản xuất thiếu, nguồn lực đầu tư hạn chế, thiếu cơ chế chính sách phát triển vùng… Từ thực tiễn đó, đồng chí đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị các nội dung mang tính bao quát chung cho việc phát triển vùng và các địa phương trong vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đồng chí đề nghị Trung ương sớm phê duyệt quy hoạch và định hướng phát triển vùng; xem xét, nghiên cứu có thể hình thành một thể chế điều phối, liên kết phát triển vùng; đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông; có đề án tổng thể về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; đổi mới quản lý, sử dụng đất, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; tiếp tục có chính sách ưu tiên về đầu tư, nhân lực cho vùng Trung du miền núi phía Bắc…

Đồng chí Vụ Trưởng Vụ Địa phương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ, Trung du miền núi phía Bắc là vùng phên dậu, là cái nôi của cách mạng Việt Nam, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước. Chính vì vậy, sau gần 17 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, mục tiêu đặt ra là phải đưa ra được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Qua nghiên cứu báo cáo của các địa phương trong đó có Yên Bái, có thể thấy Nghị quyết đã rất thành công. Đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, thành công ở đây không chỉ nằm ở khía cạnh kinh tế mà thành công lớn nhất là thay đổi tư duy phát triển cho vùng. Đồng chí đặt vấn đề: "Khi quy hoạch phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã lấy nước là trung tâm thì đối với Trung du miền núi phía Bắc trung tâm có phải là rừng không? Nhất là khi kinh tế rừng đã chứng minh hiệu quả rõ rệt". Đồng chí cho rằng, giữ được rừng là giữ được đất, được nước, được môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh và tạo được niềm tin của Nhân dân. "Với tư duy rừng là sinh thái, là kinh tế, là sinh kế của người dân, là xuất khẩu, chế biến, là văn hóa bản sắc dân tộc...", Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.

Đối với Yên Bái, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 37 và Kết luận 26 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, trong triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, Yên Bái đã có được tư duy đổi mới và tầm nhìn đúng, đã định vị được vị trí của mình trong phát triển chung của vùng. Yên Bái đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện hiệu quả kinh tế rừng, lấy rừng là trung tâm và động lực cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu phát triển đã đạt được mục tiêu chung mà Nghị quyết đề ra; kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vất chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Yên Bái đã đạt được những kết quả rất tích cực trong việc nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Các thành viên Tổ Biên tập tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, đồng chí cũng đề nghị tỉnh cần nhận diện rõ hơn một số mặt, lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản và những ý kiến tâm huyết của tỉnh ủy Yên Bái đã giúp cho buổi làm việc thành công tốt đẹp. Nhiều ý kiến, đề xuất từ thực tiễn của Yên Bái là rất giá trị, rất hữu ích, đoàn công tác sẽ xem xét, tổng hợp, tiếp thu để bổ sung vào báo cáo của Trung ương.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đi khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng

Trước đó, đi khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đã có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Công ty một số nội dung về phát triển kinh tế rừng, quản lý và sử dụng đất đai đối với các lâm trường quốc doanh và một số vấn đề xoay quanh lĩnh vực phát triển lâm nghiệp.

Vũ Thư và CTV