Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Phát triển du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 29/11 , tại Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức "Diễn đàn Phát triển du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long". Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì Diễn đàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cắt băng khai mạc Hội chợ

Ngày 29/11 , tại Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức "Diễn đàn Phát triển du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long". Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì Diễn đàn.

Sự kiện có sự tham gia của Lãnh đạo một số Ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội, một số vụ, cục của Văn phòng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương;  Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, các Bộ là thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, cùng hơn 1000 đại biểu là đại diện các địa phương, Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch, lao động và sinh viên ngành du lịch. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển du lịch.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn phát biểu kết luận tại Diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Kết quả đó bắt nguồn từ chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển ngành Du lịch, trong đó có Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về Phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết đã đưa ra định hướng và các giải pháp phát triển ngành Du lịch trong thời gian tới, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước, đưa nhanh Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết đặt ra yêu cầu phải tổ chức sơ kết để hoàn thiện hơn công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết trong thời gian tới. Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Với 13 tỉnh, thành phố, với trên 20 triệu dân, khu vực này không chỉ là vựa lúa, là trung tâm thủy, hải sản lớn nhất cả nước mà còn là một vùng đất có tài nguyên du lịch phong phú cả về thiên nhiên và văn hóa. Theo nhiều nghiên cứu, khu vực này hoàn toàn có thể phát triển du lịch, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của khu vực. Tuy nhiên, hiện nay, ngoại trừ đảo Phú Quốc đang chuyển mình để trở thành khu du lịch quốc gia hàng đầu Việt Nam và khu vực, các địa phương còn lại, du lịch chưa thực sự phát triển. Lượng khách quốc tế và nội địa hàng năm đến đây còn rất thấp. Điều đó cho thấy sự nghiệp phát triển du lịch nói chung và việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW nói riêng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp.

 Diễn đàn Phát triển du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu: Phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW, làm rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó từ đó đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới. Trong đó, tập trung phân tích sâu việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Phiên Tọa đàm do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì, đại diện các bộ, ngành trung ương và địa phương và các doanh nghiệp du lịch đã có được sự đồng thuận, thống nhất trong phát triển hoạt động du lịch của khu vực, phát huy thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, về các sản phẩm du lịch đặc thù, tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng miền, giữa các nhóm doanh nghiệp, dịch vụ, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực du lịch nhằm tạo ra động lực phát triển du lịch cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan gian hàng

 Dưới sự điều tiết, chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tọa đàm cũng đã nêu lên quan điểm của Nhà nước về vai trò của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và về định hướng của Nhà nước về phát triển du lịch khu vực này; Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong vấn đề liên kết vùng, điều phối vùng; kết nối giao thông vùng ĐBSCL. Vấn đề xây dựng chính sách thị thực tạo thuận lợi cho khách du lịch cũng là vấn đề được quan tâm làm rõ. Tọa đàm cấp cao cũng nhất trí, Khu vực ĐBSCL hiện nay là một khu vực rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nhưng còn nhiều khó khăn, du lịch phát triển chậm hơn so với các khu vực khác trong cả nước. Nghị quyết về phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu,trong đó lựa chọn phát triển du lịch là một giải pháp để cơ cấu lại kinh tế của khu vực ĐBSCL.

Bên cạnh đó, tọa đàm cấp cao cũng đã đưa ra những câu trả lời về giải pháp lựa chọn phát triển thị trường trong và ngoài nước của địa phương; các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch trong thời gian tới; nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước đối với các sản phẩm du lịch khu vực ĐBSCL, khuyến nghị với các tỉnh ĐBSCL trong thời gian tới. Kinh nghiệm phát triển du lịch của các nước trên thế giới, giải pháp thu hút nguồn lực xã hội, công tác đào tạo nguồn nhân lực. cũng được đưa ra thảo luận với nhiều ý kiến sâu sắc.

Kết luật tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã lưu ý một số điểm để du lịch đồng bằng sông Cửu Long có thể phát huy được ở mức cao nhất, trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của toàn vùng, qua đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phát triển du lịch. Quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo và tổ chức các nhiệm vụ thực hiện các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, từ trung ương đến địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học và cộng đồng người dân trong phát triển du lịch của vùng.

Thứ hai, rà soát và hoàn thiện khung khổ pháp luật nhằm xóa bỏ những rào cản đối với sự phát triển của ngành. Các vấn đề có liên quan đến visa, điện, đất đai,… Tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0, các hình thức kinh doanh mới trong phát triển du lịch.

Thứ ba, phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long theo hướng xanh, bền vững, bao trùm và thông minh trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế nhất là về sông nước, biển đảo, miệt vườn và di sản văn hóa thân thiện đặc sắc miền tây nam bộ. Gắn phát triển du lịch với giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Thứ tư, đẩy mạnh liên kết trong phát triển du lịch vùng, với vùng khác trong nước và quốc tế trên cơ sở xây dựng, hoàn thiện cơ sở kết cấu hạ tầng kết nối vùng, nhất là kết nối hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin. Tăng cường hợp tác du lịch trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông MeKong mở rộng và hợp tác phát triển du lịch giữa vùng với thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình đã được kí kết.

Đồng chí NguyễnHồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phiên tọa đàm

Thứ năm, chú trọng khâu phát triển nguồn nhân lực du lịch. Coi đây là khâu đột phá để du lịch của vùng lên một tầm cao mới.

Thứ sáu, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của vùng song song với việc xây dựng những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt và hấp dẫn du khách. Xây dựng sản phẩm du lịch sông nước trở thành sản phẩm du lịch quốc gia. Đa dạng hóa thị trường du lịch đồng thời xây dựng mục tiêu phù hợp với từng địa phương. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch vùng và từng địa phương.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đánh giá Diễn đàn du lịch đồng bằng sông Cửu Long đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Đánh gia cao nỗ lực của Hiệp hội du lịch Việt Nam đã chủ động tích cực trong việc kết nối tổ chức diễn đàn này. Đồng thời, đồng chí tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ giúp cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế.

Kết quả của Diễn đàn sẽ được tổng hợp, chắt lọc để hoàn thiện Báo cáo "Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn" để báo cáo Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương:

"Nước ta được thế giới đánh giá là một trong số ít các nước có tiềm năng và điều kiện phát triển du lịch rất tốt. Để tận dụng khai thác và phát triển tiềm năng đó của đất nước thì tháng 1 năm 2017 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 08, theo đó Đảng ta xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế đất nước, thúc đẩy và phát triển các ngành nghề lĩnh vực khác.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08 ngành du lịch của Việt Nam chúng ta đã đạt được những thành tựu mà có thể nói rằng có ý nghĩa đột phá. Trong 3 năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành du lịch đạt trên 30%/năm, và Việt Nam đứng thứ 6 trên 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch lớn nhất trên thế giới, chất lượng của ngành du lịch Việt Nam cũng có bước cải thiện hết sức đáng kể, các sản phẩm du lịch đã hết sức đa dạng, phong phú và có giá trị ngày càng nâng cao. Ngành du lịch đã giải quyết trực tiếp cho 1,3 triệu người lao động và đồng thời gián tiếp tạo ra nhiều triệu lao động khác trong toàn xã hội, những thành tựu đó đã khẳng định tính chất đúng đắn của Nghị quyết số 08. Chúng ta tự hào về những thành tựu đã đạt được những chúng ta cũng phải thấy rõ những thách thức trong thời gian sắp tới. Hiện nay thế giới đánh giá Việt Nam đứng thứ 24 trên 141 quốc gia về tiềm năng phát triển du lịch, trong khi đó chúng ta đứng thứ 75/141 quốc gia về năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.

Do vậy để giải quyết tồn tại đó, để làm sao đưa Nghị quyết 08 vào cuộc sống, làm cho du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước thì theo tôi trong thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục nâng cao chất lượng của hạ tầng du lịch, và không ngừng đổi mới, hoàn thiện các thể chế để phát triển du lịch, thì đó là các nội dung có ý nghĩa quyết định để phát triển ngành du lịch của đất nước chúng ta trong thời gian tới."

 

Việt Dũng, Trung tâm TTPTDBKT