Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh tham dự Hội nghị sở kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT của Ban Bí thư tại Gia Lai và Đắk Lắk

Thực hiện chương trình công tác của Ban, ngày 20-8-2019, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự Hội nghị sở kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do tỉnh ủy Gia Lai tổ chức.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Triệu Tài Vinh đánh giá Chỉ thị đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Sau 5 năm triển khia thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, đoàn thể của tỉnh Gia Lai, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân cho 222.964 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền là 6.129 tỷ đồng. Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội đã đầu tư đúng đối tượng, có hiệu quả đáp ứng kíp thời nhu cầu vốn để người dân đầu tư, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Quang cảnh Hội nghị

Nguồn vốn vay đã giúp 87.277 lượt hộ nghèo, cận ngheoef vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết tạo việc làm cho 26.603 lao động; giúp 12.827 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, giải quyết cho 102 đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động; xây dựng 92.376 công trình nước sạch vệ sinh môi trường. Ngoài ra, địa phương cũng đã dành vốn ngân sách ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội hơn 178 tỷ đồng (chiếm 4% tổng vốn ngân hàng chính sách xã hội tỉnh) để cho vay những nhóm đối tượng chính sách khác của địa phương.

Đồng chí Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về tình hình thực hiện Chỉ thị 40-CT ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Các nguồn vốn tín dụng đã thể hiện được tính nhân văn sâu sắc, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên trong cuộc sống, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,04%, giảm 3,3% so với năm 2017, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đồng chí Triệu Tài Vinh tặng quà tại Đắk Lắk

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Triệu Tài Vinh cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành ở địa phương cần nhận thức đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị, cũng như tính ưu việt của tín dụng chính sách. Từ đó tỉnh Gia Lai cần tạo cú huých trong việc thực hiện chính sách. Theo đó, tỉnh Gia Lai cần quan tâm gia tăng ngân sách ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội, mở rộng đối tượng vay vốn tương ứng với gia tăng nguồn vốn; lồng ghép tín dụng chính sách với các chính sách xã hội khác đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm TTPT và DBKT