Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm phù hợp với Việt Nam

Sáng ngày 29-8-2019, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm phù hợp với Việt Nam". Hội thảo có sự chủ trì của đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Hội thảo có sự tham dự của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương

chủ trì Hội thảo

 

Đây là hội thảo khoa học chuyên đề về một vấn đề lớn, có tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội Việt Nam. Với sự tham gia của bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện Thường trú UND tại Việt Nam, chúng ta có thể thấy rõ hơn về khái niệm "Tăng trưởng bao trùm" dưới góc độ của quốc tế. Trong tham luận của mình, Bà Caitlyn đã khẳng định Tăng trưởng bao trùm là một trong những mục tiêu phát triển bền vững, là phương tiện quan trọng để đạt được tất cả các mục tiêu và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. UNDP định nghĩa tăng trưởng bao trùm là kết quả và cũng là một quá trình, trong đó tốc độ và việc phân bổ trong tăng trưởng kinh tế đảm bảo mọi người đều có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng. Một vấn đề quan trọng bà Wiesen đưa ra là sự tiềm ẩn rủi ro của bất bình đẳng giới và giảm khả năng chống chịu.

Hội thảo cũng nhận được tham luận rất sâu sắc và mang tính học thuật cao của Tiến sỹ Sebastian Paust, Tham tán thứ nhất, Trưởng phòng hợp tác phát triển, Đại sứ quán CHLB Đức. Ông Paust đã đưa ra những nhận xét, đánh giá tập trung vào yếu tố đổi mới, sáng tạo với tư ách là động lực cho tăng trưởng và phát triển. Ông cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm của nước Đức trong lĩnh vực này. Ông nhấn mạnh trong bài tham luận của mình, không thể có một yếu tố duy nhất nào giúp đảm bảo được năng lự đổi mới của một nền kinh tế, mà thay vào đố, chúng ta sẽ cần phải có cả một hệ sinh thái. Ông dưa ra dẫn chứng ở Đức, khu vực tư nhân là lực lượng dẫn dắt đổi mới. Yếu tố quan trọng bậc nhất là áp lực cạnh tranh và chính cạnh tranh sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới.

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì Hội thảo

Trong tham luận của PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm đã trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam không nằm ngoài quỹ đạo chung đó. Phát triển bền vững là phát triển bảo đảm hài hòa, hợp lý, bền vững cả ba trụ cột: Tăng trưởng kinh tế bền vững, tăng trưởng kinh tế thúc đẩy và gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển xã hội bền vững; tăng trưởng kinh tế gắn với khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Cả ba trụ cột mang lại lợi ích tối ưu cho con người, vì con người. Giải pháp được đưa ra là nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội; huy động sự tham gia của hệ thống chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.

Với các tham luận sâu sắc, hàm lượng trí tuệ cao, Hội thảo Định hướng phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm phù hợp với Việt Nam đã cho chúng ta một góc nhìn cụ thể, xuyên suốt, đa chiều về một vấn đề rộng lớn, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước./.

Trung tâm TTPT&DBKT