Đồng chí Cao Đức Phát chào mừng ông Pierre Amilhat đến làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Cao Đức Phát chào mừng ông Pierre Amilhat đến làm việc với Ban Kinh tế Trung ương trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Đồng chí đánh giá cao vai trò của EU là đối tác hợp tác kinh tế - thương mại hàng đầu của Việt Nam; đồng thời giới thiệu với ông về Ban Kinh tế Trung ương, về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban.