Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019

Chiều ngày 20-12-2019, Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban chủ trì Hội nghị. Dự họp có đại diện các vụ, đơn vị của Ban cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo

Năm 2019, mặc dù cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Trung tâm thay đổi, khối lượng công việc của Trung tâm tăng lên nhiều, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, nhất là đồng chí Phó trưởng Ban phụ trách Trung tâm và sự cố gắng tận tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Lãnh đạo Ban giao.

Trong năm 2019, Trung tâm đã phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Ban, đặc biệt là phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị.

Thực hiện chức năng là đơn vị tổ chức lưu trữ, hệ thống hóa và cung cấp thông tin, dữ liệu của Ban Kinh tế Trung ương; làm tốt nhiệm vụ quản trị hệ thống mạng máy tính của Ban, đảm bảo vận hành các thiết bị hạ tầng mạng, đường truyền, phát hiện xử lý các lỗi của mạng, đảm bảo hoạt động thông suốt 2 hệ thống mạng máy tính của Ban. Công tác tổng hợp, thông tin tư liệu bảo đảm hoàn thành. Công tác hành chính - tổng hợp được thực hiện nghiêm túc. Hoàn thành công tác xuất bản Tạp chí Kinh tế.

Đồng chí Đặng Đức Long, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị đã đánh giá cao công tác của Trung tâm và đóng góp nhiều ý kiến về công tác chuyên môn, công tác Đảng và công tác công đoàn của Trung tâm, cũng như tăng cường sự phối hợp với các vụ, đơn vị trong Ban. Các ý kiến đã trao đổi về tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục để hoạt động của Trung tâm được tốt hơn trong năm 2019, đặc biệt là đề nghị các cách thức để phối hợp tốt hơn giữa các vụ, đơn vị và Trung tâm.

Đồng chí Hà Hải An, Vụ trưởng vụ Kinh tế quốc tế và hợp tác phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Quang Trung, Phó Vụ trưởng vụ Kinh tế vùng và Địa phương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Ngọc Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Hồng Sơn đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Trung tâm trong việc bám sát hoạt động của Ban và đánh giá cao hoạt động của Trung tâm trong năm 2019. Đồng chí cho rằng, Trung tâm có nhiều nhiệm vụ dài hạn, phải bắt đầu đi vào thực hiện. Về các tồn tại, hạn chế, cần trực diện nhìn lại để có các giải pháp xử lý.

Quang canh hội nghị

Năm 2020 là năm có nhiều đề án, sự kiện lớn của Ban sẽ được triển khai. Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn yêu cầu Trung tâm nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng vào công tác nhân sự, chú trọng vào các mảng hoạt dộng trọng tâm. Xây dựng lĩnh hoạt động, bám vào các hoạt động lớn của Ban. Bám sát, gắn kết và chủ động hơn trong công tác truyền thông, đặc biệt với các đề án. Tiếp tục nâng cao chất lượng tạp chí, có hướng đi mới hiệu quả, tiến tới đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới. Cần chú trọng hơn mảng thông tin, tạo được nền tảng cơ bản trong mảng phân tích và dự báo kinh tế.

Trung tâm TTPT&DBKT